Language: 简体中文 English
组织机构

组织架构(中国)

年会主席

金征宇

中华医学会放射学分会主任委员

中国医疗保健国际交流促进会放射学分会主任委员

中国医学科学院北京协和医院放射科主任

大会同主席

Hajime Sakuma
亚洲心血管影像学会主席
日本三重大学放射科主任

执行主席

吕滨

亚洲心血管影像学会副主席

国际心血管CT协会(SCCT)中国区论坛委员会主席

中国医学科学院阜外医院放射影像科主任
鲜军舫

中国医疗保健国际交流促进会放射学分会秘书长

首都医科大学北京同仁医院放射科主任 
尹海燕

国家卫生计生委国际交流与合作中心对外联络与项目管理二部部长
Jung Im Jung
韩国心血管影像学会(KOSCI)主席
亚洲心血管影像学会(ASCI)行政办公室秘书长
韩国天主教大学医学院首尔圣玛丽医院放射科教授

学术委员会

刘玉清,张挽时,徐   克,冯晓源,刘士远,卢光明

梁长虹,程敬亮,陈   敏,严福华,王振常,鲜军舫

李坤成,范占明,杨   立,陈韵岱,吴永健,张   健

赵世华,何作祥,王   浩,戴汝平,蒋世良,夏黎明

叶剑定,许建荣,郜发宝,胡红杰 
Yeon Hyeon Choe           Man Chung Han
Makoto Takamiya           Lilian Leong

日程工作组

吕   滨, 王怡宁, 于   薇, 张佳胤
Kakuya Kitagawa            Jung Im Jung
Ming Ting Wu                Jin Hur

组织委员会

吕   滨,史河水, 孙   凯,王锡明,杨有优, 徐   磊
于   薇, 马晓海,张佳胤,张龙江,郑敏文 , 
周旭辉
张永高,侯   阳,王怡宁,李   东,刘   辉,刘   婷
陈玉成 ,  杜祥颖,戴   旭,张   同,高   扬,侯志辉 
杨   旗 ,   杨文洁,周   晖,彭礼清,曹   剑,张兴华

古   今,杨俊杰,祝因苏,朱晓梅,王   瑞,马   跃

段艳华,曹丽珍,李景雷,许   楠,刘   莹,张   燕

谢辛舟,潘存雪
Teruhito Mochizuki          Jongmin Lee  
Kakuya Kitagawa                Whal Lee   
   Carmen Chan                  Akira Kurata    
Ming Ting Wu                Tan Swee Yaw
Shihua Zhao                    Jung Im Jung
  Sung Min Ko                Yeonyee E. Yoon
Tae Hoon Kim                 Sang Il Choi   
  Stephen Cheung           Byong Wook Choi
      Jin Hur                   Bae Young Lee
Hwanseok Yong            Yun Hyeon Kim
    Gary Liew                          Xu Dai        
    Bhavin Jankharia          Johann Christopher
  Lusiani Rusdi                   Jacub Pandelaki
  Zahra Alizadeh Sani       Parvaneh Layegh
  Sachio Kuribayashi           Kunihiko Teraoka
Jae Hyung Park              Jae-Kwan Song
Ahmad Khairuddin        Tan Swee Yaw
Wen-Jeng Lee                Oraporn See
Hoang Minh Loi


ASCI执行委员会 (2017-2019) 

组织

姓名

地区

顾问委员会

Man Chung Han 

韩国

Makoto Takamiya

日本

Lilian Leong

中国香港

主席

Hajime Sakuma 

日本

前任主席

Yeon Hyeon Choe

韩国

副主席

Teruhito Mochizuki

日本

Bin Lu

中国

Jongmin Lee

韩国

主席办公室(PO)

秘书长

Kakuya Kitagawa

日本

助理秘书

Whal Lee

韩国

国际事务

Carmen Chan

中国香港

国际事务

Akira Kurata

日本

科学事务

Ming Ting Wu

中国台湾

国际关系

Tan Swee Yaw

新加坡

会员管理

Shihua Zhao

中国

大会主席

Zheng-Yu Jin

中国

ASCI办公室(AO)

秘书长

Jung Im Jung

韩国

秘书助理

Sung Min Ko

韩国

财务

Yeonyee E. Yoon

韩国

期刊主编

Tae Hoon Kim

韩国

国际关系

Sang Il Choi

韩国

国际关系

Stephen Cheung

中国香港

临床研究

Byong Wook Choi

韩国

科学事务

Jin Hur

韩国

信息

Bae Young Lee

韩国

教育

Hwanseok Yong

韩国

质量控制

Yun Hyeon Kim

韩国

执行委员会

主席

Hajime Sakuma 

日本

秘书长(PO)

Kakuya Kitagawa

日本

秘书长(AO)

Jung Im Jung

韩国

委员

Gary Liew

澳大利亚

Bin Lu

中国

Xu Dai

中国

Bhavin Jankharia 

印度

Johann Christopher

印度

Lusiani Rusdi

印度尼西亚

Jacub Pandelaki

印度尼西亚

Zahra Alizadeh Sani

伊朗

Parvaneh Layegh

伊朗

Sachio Kuribayashi

日本

Kunihiko Teraoka

日本

Jae Hyung Park

韩国

Jae-Kwan Song

韩国

Ahmad Khairuddin

马来西亚

Tan Swee Yaw

新加坡

Wen-Jeng Lee

中国台湾

Oraporn See

泰国

Hoang Minh Loi

越南


重要日期
会议日期
2018年08月16日-08月18日
征文投稿截止日期
延至 2018年06月16日
网上注册截止日期
2018年08月12日
现场报到日期
2018年08月16日

论文评审结果查询

个人代表注册

团队代表注册

酒店房间预订