Language: 简体中文 English
Organization

Organizing Committee

Congress President

Zhengyu Jin (President of Chinese Society of Radiology; President of Society of Radiology, China International Exchange and Promotive Association for Medical and Healthcare; Director of the Department of Radiology Imaging, PUMC Hospital Beijing)

Congress Co-President
Hajime Sakuma (President of the Asian Society of Cardiovascular Imaging;Director of the Department of Radiology, Mie University Hospital)

Executive Chairman

Bin Lu (Vice-President of the Asian Society of Cardiovascular Imaging; Chairman of Society of Cardiovascular Computed Tomography China IRC; Director of the Department of Radiologic, Fu Wai Hospital Chinese Academy of Medical Sciences)
Junfang Xian (Secretary of Society of Radiology, China International Exchange and Promotive Association for Medical and Healthcare; Director of the Department of Radiologic Imaging of Beijing Tongren Hospital of Capital Medical University)
Haiyan Yin (Department Director, External Relations and Project Management II, International Health Exchange and Cooperation Center, National Health and Family Planning Commission, P.R. China)
Kakuya Kitagawa(Mie University Hospital, Secretary of ASCI Presidential Office)
Jung Im Jung (President, Korean Society of Cardiovascular Imaging (KOSCI); Secretary General of Administration Office, Asian Society of Cardiovascular Imaging (ASCI);Professor of Radiology, Cardiothoracic Imaging,Department of Radiology, Seoul St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea)

Scientific Advisory Committee

Yuqing Liu,Wanshi Zhang, Ke Xu, Xiaoyuan Feng, Shiyuan Liu, Guangming Lu, Changhong Liang, Jingliang Cheng, Min Chen, Fuhua Yan, Zhenchang Wang, Junfang Xian, Kuncheng Li, Zhanming Fan, Li Yang, Yundai Chen, Yongjian Wu, Jian Zhang, Shihua Zhao, Zuoxiang He, Hao Wang, Ruping Dai, Shiliang Jiang, Liming Xia, Jianding Ye, Jianrong Xu, Fabao Gao, Hongjie Hu, Yeon Hyeon Choe, Man Chung Han, Makoto Takamiya,Lilian Leong

Scientific Program Secretary

Bin Lu (Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Science)
Yining Wang (Peking Union Medical College Hospital, China Chinese Academy of Medical Science)
Wei Yu (Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University)
Jiayin Zhang (Sixth People Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine)
Kakuya Kitagawa (Mie University Hospital)
Jung Im Jung (Seoul St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea)
Ming Ting Wu(Department of Radiology Kaohsiung Veterans General Hospital)
Jin Hur(Yonsei university, Severance Hospital)

Local Organizing Committee(LOC)

 

Bin Lu, Heshui Shi, Kai Sun, Ximing Wang, Youyou Yang, Lei Xu, Wei Yu, Xiaohai Ma, Jiayin Zhang, Longjiang Zhang, Minwen Zheng, Xuhui Zhou, Yonggao Zhang, Yang Hou,  Yining Wang, Dong Li, Hui Liu, Ting Liu, Yucheng Chen, Xiangying Du, Xu Dai, Tong Zhang, Yang Gao, Zhihui Hou, Qi Yang, Wenjie Yang, Hui Zhou, Liqing Peng, Jian Cao, Xing hua Zhang, Jin Gu, Junjie Yang, YinSu Zhu, Xiaomei Zhu, Rui Wang, Yue Ma, Yanhua Duan, Lizhen Cao, Jinglei Li, Nan Xu, Ying Liu, Yan Zhang, Xindan Xie, Cunxue Pan,Teruhito Mochizuki,Jongmin Lee,Kakuya Kitagawa,Whal Lee,Carmen Chan,Akira Kurata,Ming Ting Wu,Tan Swee Yaw,Shihua Zhao,Jung Im Jung,Sung Min Ko,Yeonyee E. Yoon,Tae Hoon Kim,Sang Il Choi,Stephen Cheung,Byong Wook Choi,Jin Hur,Bae Young Lee,Hwanseok Yong,Yun Hyeon Kim,Gary Liew,Xu Dai,Bhavin Jankharia,Johann Christopher,Lusiani Rusdi,Jacub Pandelaki,Zahra Alizadeh Sani,Parvaneh Layegh,Sachio Kuribayashi,Kunihiko Teraoka,Jae Hyung Park,Jae-Kwan Song,Ahmad Khairuddin,Tan Swee Yaw,Wen-Jeng Lee,Oraporn See,Hoang Minh Loi


ASCI Officers
ASCI Executive Committee  (2017-2019)
Title Name Country / Region Specialty Role
Advisory 
Committee
Man Chung Han  Korea Radiology Officer
Makoto Takamiya Japan Radiology Officer
Lilian Leong Hong Kong, China Radiology Officer
President Hajime Sakuma  Japan Radiology President
Immediate Past-President Yeon Hyeon Choe Korea Radiology Officer
Vice-Presidents Teruhito Mochizuki Japan Radiology Officer
Bin Lu China Radiology Officer
Jongmin Lee Korea Radiology Officer
Office of the President(PO) Secretary General for PO Kakuya Kitagawa Japan Radiology Officer
Assistant Secretary General for PO Whal Lee Korea Radiology Officer
International Liaisons Carmen Chan Hong Kong, China Radiology Officer
International Liaisons Akira Kurata Japan Radiology Officer
Scientific Affairs Ming Ting Wu Taiwan Radiology Officer
International Fellowship Tan Swee Yaw Singapore Cardiology Officer
Membership Officer Shihua Zhao China Radiology Officer
Congress President Zheng-Yu Jin China Radiology Officer
Administration Office(AO) Secretary General for AO Jung Im Jung Korea Radiology Officer
Assistant Secretary General for AO Sung Min Ko Korea Radiology Officer
Treasurer Yeonyee E. Yoon Korea Cardiology Officer
Journal Editor Tae Hoon Kim Korea Radiology Officer
International Liaisons Sang Il Choi Korea Radiology Officer
International Liaisons Stephen Cheung Hong Kong, China Radiology Officer
Officer of Clinical Research Byong Wook Choi Korea Radiology Officer
Scientific Affairs Jin Hur Korea Radiology Officer
Information Officer Bae Young Lee Korea Radiology Officer
Educational Officer Hwanseok Yong Korea Radiology Officer
Officer for Quality Assurance Yun Hyeon Kim Korea Radiology Officer
Ordinary Committee Chairman Hajime Sakuma  Japan Radiology Officer
Secretary General for PO Kakuya Kitagawa Japan Radiology Officer
Secretary General for AO Jung Im Jung Korea Radiology Officer
  Gary Liew Australia Cardiology Country Rep
  Bin Lu China Radiology Country Rep
  Xu Dai China Radiology Country Rep
  Bhavin Jankharia  India Radiology Country Rep
  Johann Christopher India Cardiology Country Rep
  Lusiani Rusdi Indonesia Cardiology Country Rep
  Jacub Pandelaki Indonesia Radiology Country Rep
  Zahra Alizadeh Sani Iran Cardiology Country Rep
  Parvaneh Layegh Iran Radiology Country Rep
  Sachio Kuribayashi Japan Radiology Country Rep
  Kunihiko Teraoka Japan Cardiology Country Rep
  Jae Hyung Park Korea Radiology Country Rep
  Jae-Kwan Song Korea Cardiology Country Rep
  Ahmad Khairuddin Malaysia Cardiology Country Rep
  Tan Swee Yaw Singapore Cardiology Country Rep
  Wen-Jeng Lee Taiwan Radiology Country Rep
  Oraporn See Thailand Cardiology Country Rep
  Hoang Minh Loi Vietnam Radiology Country Rep
Key Dates

Date

August 16-18, 2018

Online Registration Deadline

August 12, 2018

Abstract Submission Deadline

June 16, 2018

On-site Registration Dates

August 16, 2018

Results of Submission

Individual Registration

Group Registration

Hotel Reservation